Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η εξειδίκευση και οι ικανότητές μας δεν περιορίζονται στις παραδοσιακές Λογιστικές και
Φοροτεχνικές υπηρεσίες που προσφέρει ένα απλό λογιστικό γραφείο. Οι εργασίες μας
επεκτείνονται σε ευρύτερους τομείς όπως η χρηματοοικονομική διοίκηση και η παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είτε πρόκειται για μία πολύπλοκη επιχειρηματική συναλλαγή
είτε για κάποια επενδυτική ή αναπτυξιακή πρόταση, αξίζετε την καλύτερη συμβουλή. Το
γραφείο μας είναι δίπλα σας και σας προσφέρει τη γνώση και την εμπειρία του σε θέματα
όπως:

  • Πλήρη ανάλυση της οικονομικής εικόνας της επιχείρησης με βάση τους
  • αριθμοδείκτες, ρευστότητας/κερδοφορίας/αποδοτικότητας.
  • Τακτική ενημέρωση για την πορεία των εσόδων/εξόδων / αποτελέσματος της επιχείρησης σας με ταυτόχρονη παροχή συμβουλών για τις μελλοντικές κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβείτε για τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.
  • Αξιόλογηση επενδύσεων.
  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.