ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Διαθέσιμη είναι η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. φορολογικού έτους 2019 (Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3).

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, με τη χρήση των ειδικών προσωπικών κωδικών που διαθέτει κάθε φορολογούμενος.

Τα έγγαμα ζευγάρια φέτος υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, (εκτός αν είχαν γνωστοποιήσει την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης). Ωστόσο, κάθε σύζυγος θα λάβει και φέτος ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα και θα εισπράξει τη δική του επιστροφή φόρου ή θα πληρώσει το δικό του φόρο. Με άλλα λόγια δεν πρόκειται να γίνει συμψηφισμός μεταξύ του φόρου ή της επιστροφής φόρου κάθε συζύγου.

Μια σημαντική αλλαγή της φετινής χρονιάς είναι πως, δεν απαιτείται η αναγραφή από τους φορολογουμένους του αριθμού IBAN για την επιστροφή φόρου σε κάθε δήλωση, που υποβάλλουν, καθώς η γνωστοποίηση του λογαριασμού πληρωμών (του αριθμού ΙΒΑΝ) στη Φορολογική Διοίκηση θα διενεργείται μέσω ηλεκτρονικής Αίτησης/Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr στο περιβάλλον TAXISnet, σύμφωνα με την Α. 1019/2020 Απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., και θα χρησιμοποιείται/συνδέεται από όλες τις φορολογίες.

Περαιτέρω, οι φορολογούμενοι θα διαπιστώσουν ότι κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ζητείται η συμπλήρωση νέων πεδίων, τα οποία απαιτούνται για τις διασταυρώσεις που διενεργούνται με βάση τις πληροφορίες εισοδημάτων, που λαμβάνονται από τις Αρμόδιες Αρχές Κρατών Μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών στο πλαίσιο εφαρμογής της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας. Από την Α.Α.Δ.Ε. γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες και επιδιώκεται να οδηγούνται κάθε χρόνο όσο το δυνατόν λιγότεροι φορολογούμενοι στις Δ.Ο.Υ..

Τέλος,

Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων λήγει στις 30 Ιουνίου.

Προβλέψτε από σήμερα για την φορολογική σας δήλωση και επωφεληθείτε από τις προσφορές του γραφείου μας.

Ειδικές τιμές για Χαμηλοσυνταξιούχους και Ανέργους.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική παρουσίαση, επικοινωνήστε μαζί μας,

Τηλέφωνο: 2313071441

Κινητό: 6944632941 & 6998346119

E-mail: info@stenidis.gr

E-mail: mrammata@stenidis.gr