Υπηρεσίες προς μισθωτούς και συνταξιούχους

Το λογιστικό μας γραφείο αναλαμβάνει υπεύθυνα και οικονομικά διάφορες υπηρεσίες προς τους ιδιώτες μισθωτούς & συνταξιούχους.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι,

  • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή μέσω Διαδικτύου όλων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 / Ε2  & ακίνητης περιουσίας Ε9.
  • Άμεση έκδοση έγκυρου εκκαθαριστικού σημειώματος μετά την υποβολή των δηλώσεων.
  • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων σας στην αρμόδια ΔΟΥ όπως δημιουργία Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) & υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγούμενων ετών.
  • Υπολογισμό τεκμηρίων αγοράς και διατήρησης καθώς και συμπλήρωση του εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου.
  • Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος πριν την υποβολή της δήλωσης.
  • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεων επιδότησης ενοικίου.
  • Γονικές παροχές, κληρονομικά, μεταβιβάσεις ακινήτων, δηλώσεις Κτηματολογίου.
  • Χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης νέας κατοικίας από την Εφορία.
  • Συμβουλές και υποστήριξη σχετικά με φορολογικά ζητήματα που σας απασχολούν.
  • Έκδοση κλειδάριθμου υποβολή αιτήσεων και παραλαβή από τη ΔΟΥ.