Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες μας στον Λογιστικό και Φοροτεχνικό τομέα ξεπερνούν το βασικό φορολογικό
σχεδιασμό και την εκπλήρωση των τυπικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων. Βασικός
στόχος μας είναι να κρατάμε τους πελάτες μας πλήρως ενήμερους σχετικά με τις ευκαιρίες
και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό της φορολογικής
υποχρέωσης.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας είναι:

  • Μηχανογραφική ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης σας και έκδοση των θεωρημένων βιβλίων εντός των νόμιμων προθεσμιών.
  • Σύνταξη και χωρίς καθυστέρηση υποβολή των περιοδικών & ετήσιων δηλώσεων ΦΠΑ / ΦΜΥ / Συγκεντρωτικών Καταστάσεων / Εντύπων Ε1-Ε3-Ε5-Ε9.
  • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Intrastat & Listing.
  • Παρακολούθηση όλων των βεβαιωμένων φορολογικών σας υποχρεώσεων και τακτική και έγκυρη ενημέρωσή σας για την τακτοποίησή τους.
  • Εργασίες τέλους χρήσης / σύνταξη ισολογισμών / οικονομικών καταστάσεων.
  • Διεκπεραίωση με εξειδικευμένο προσωπικό των υποχρεώσεων σας προς τις δημόσιες υπηρεσίες όπως ΔΟΥ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ / ΟΑΕΔ / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.