Εργατικά και Ασφαλιστικά

Σας παρέχουμε σήμερα την πληρέστερη κάλυψη υπηρεσιών μισθοδοσίας, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα προγράμματα είτε μαζί με την τήρηση των βιβλίων σας είτε ξεχωριστά.

Επιλέγοντας εμάς διασφαλίζετε αυτόματα την εταιρία σας έναντι όλων των καθημερινών αλλαγών των νόμων, γρήγορα, σωστά και αποδοτικά  αποφεύγοντας άσκοπη δαπάνη χρόνου και χρήματος

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας,

 • Διαχείριση οικονομικών υποχρεώσεων προς του εργαζομένους σας.
 • Εκτύπωση των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν ανάλυση των μικτών αποδοχών, ασφαλιστικών κρατήσεων & ΦΜΥ.
 • Εκτύπωση των μηνιαίων αποδείξεων αποδοχών των εργαζομένων.
 • Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, μερική απασχόληση.
 • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
 • Δημιουργία και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΙΚΑ μέσω Διαδικτύου.
 • Ενημέρωση του βιβλίου αδειών.
 • Έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών εργαζομένων.
 • Εγγραφή επιχείρησης στο ΙΚΑ.
 • Απογραφή επιχείρησης στο ΙΚΑ.
 • Ενημέρωση και συμμετοχή της εταιρείας σας σε επιδοτούμενα προγράμματα  εργασίας μέσω ΟΑΕΔ.
 • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και εκπροσώπηση της εταιρείας στις αρμόδιες αρχές, Επιθεώρηση Εργασίας / ΟΑΕΔ / Περιφερειακό Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου.