ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5

Τέθηκε από σήμερα 05/01/2020 σε παραγωγική λειτουργία η πλατφόρμα για την εκδήλωση  της χορήγησης της ενίσχυσης μέσω της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5.

Τα βασικά χαρακτηριστικά, του νέου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 συνοψίζονται παρακάτω,

  • το 50% του ποσού θα είναι μη επιστρεπτέο.
  • το ελάχιστο ποσό καταβολής θα είναι 1.000 ευρώ.
  • το ποσό θα υπολογιστεί με βάση τη μείωση του τζίρου κατά 20% το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020.
  • Στον πέμπτο κύκλο, διευρύνεται περαιτέρω η περίμετρος των δικαιούχων με τη δυνατότητα συμμετοχής και των πολύ καινούριων επιχειρήσεων, οι οποίες έκαναν έναρξη της δραστηριότητάς τους τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τον 5ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε πως, με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων,  θα προσδιοριστούν ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης και άλλα σχετικά ζητήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική παρουσίαση, επικοινωνήστε μαζί μας,

Τηλέφωνο: 2313071441

Κινητό: 6944632941 & 6998346119

E-mail: info@stenidis.gr

E-mail: mrammata@stenidis.gr

E-mail: amatsaridis@stenidis.gr