ΕΝΦΙΑ 2019

Ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση των δηλώσεων του ΕΝΦΙΑ 2019 και ξεκίνησε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών στον προσωπικό λογαριασμό στο TAXISnet των ιδιοκτητών ακινήτων, φυσικών και νομικών προσώπων.
Ο φόρος θα πρέπει να πληρωθεί φέτος σε πέντε μηνιαίες δόσεις
1. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου
2. Η δεύτερη δόση έως τις 31 Οκτωβρίου
3. Η 3η δόση έως τις 29 Νοεμβρίου
4. Η 4η δόση έως τις 31 Δεκεμβρίου και
5. Η 5η δόση έως τις 31 Ιανουαρίου