Ενάρξεις Επιχειρήσεων

Η εταιρία μας, γνωρίζοντας το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία
έναρξης κάθε είδους εταιρικής δραστηριότητας σας προσφέρει πλήρη γκάμα υπηρεσιών
προκειμένου να σας απαλλάξει από την ταλαιπωρία και να εξοικονομήσει το χρόνο σας.

Παρέχουμε,

  • Τη μελέτη προκειμένου να επιλέξουμε μαζί το σωστότερο τύπο εταιρίας ως προς τη μορφή και την κατηγορία τήρησης βιβλίων.
  • Την εκπροσώπηση σας στην αρμόδια ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη της επιχείρηση σας.
  • Τη σύνταξη καταστατικού και υποβολή του στο αρμόδιο Πρωτοδικείου
  • Την έναρξη στον ΟΑΕΕ και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ
  1. Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων
  2. Έναρξη Ο.Ε.
  3. Έναρξη Ι.Κ.Ε
  4. Έναρξη Ε.Π.Ε.
  5. Έναρξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης