Υποβολή Εντύπου Ε9
Comments Off on Υποβολή Εντύπου Ε9

Υποβολή Εντύπου Ε9

Από
Κατηγορία Φορολογικα
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε μεταβολές στην περιουσ ...
FacebookMore...
Περισσότερα →