Comments Off on υποχρεώσεις επιτηδευματιών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

υποχρεώσεις επιτηδευματιών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Κατηγορία Επιχειρησεις

Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών οι οποίοι τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. θα πρέπει υποχρεωτικά να,

  • συντάσσουν Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης, στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. θα καταχωρούν σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση,
  1. την αξία όπως αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία/Λογιστική Βάση
  2. την αξία όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας/Φορολογική Βάση
  3. την διαφορά μεταξύ της Λογιστικής και Φορολογικής βάσης
  • να τηρούν ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρίας και να χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων
  • να συντάσσουν τους πίνακες,
  1. Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης
  2. Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών
  3. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών

Παράγραφος 14 άρθρο 4 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

 

 

FacebookMore...