ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναλαμβάνουμε τη πλήρη οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων συγκεκριμένα

οι εξειδικευμένες μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν τα εξής,

 • Μηχανογραφική ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης σας και έκδοση των θεωρημένων βιβλίων εντός των νόμιμων προθεσμιών.
 • Διεκπεραίωση με εξειδικευμένο προσωπικό των υποχρεώσεων σας προς τις δημόσιες υπηρεσίες όπως Δ.Ο.Υ. / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ / Ο.Α.Ε.Δ. / ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ / ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
 • Σύνταξη και χωρίς καθυστέρηση υποβολή των περιοδικών & ετήσιων δηλώσεων Φ.Π.Α. / Φ.Μ.Υ. / Συγκεντρωτικών Καταστάσεων / Εντύπων Ε1-Ε3-Ε5-Ε9.
 • Συνεχής ενημέρωσή σας για την πορεία του Φ.Π.Α.
 • Παρακολούθηση όλων των βεβαιωμένων φορολογικών σας υποχρεώσεων και τακτική και έγκυρη ενημέρωσή σας για την τακτοποίησή τους.
 • Πλήρη ανάλυση της οικονομικής εικόνας της επιχείρησης με βάση τους αριθμοδείκτες, ρευστότητας/κερδοφορίας/αποδοτικότητας.
 • Τακτική προσωπική επαφή ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης σας.
 • Τακτική ενημέρωση για την πορεία των εσόδων/εξόδων / αποτελέσματος της επιχείρησης σας με ταυτόχρονη παροχή συμβουλών για τις μελλοντικές κινήσεις στις οποίες θα πρέπει να προβείτε για τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος.
 • Πλήρη αξιολόγηση του υφιστάμενου μηχανογραφικού συστήματος της εταιρίας σας και μελέτη όπου απαιτείται για αλλαγή ή βελτιστοποίηση του.
 • Τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις για όλα  τα τρέχοντα φορολογικά / εργατικά / ασφαλιστικά θέματα και διεκπεραίωση αυτών.
 • Εργασίες τέλους χρήσης / σύνταξη ισολογισμών / οικονομικών καταστάσεων.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

FacebookMore...