Comments Off on ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Η τροπολογία που κατέθεσε  στην βουλή το Υπουργείο  Εργασίας   προβλέπει τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του (Ε.Φ.ΚΑ.), για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Επίσης, στην τροπολογία αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και του χρόνου ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων.

 

Υπολογισμός Εισροών

Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη συνολικού ποσοστού 26,95% θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές θα παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και θα αποδίδονται στον ΕΦΚΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

Για παράδειγμα:

ΠΟΣΟ ΤΙΤΛΟΥ ΚΤΙΣΗΣ : 1000 ευρώ

– ΦΟΡΟΣ: 20% (200 ευρώ)

– ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑ: 3,6 % (36 ευρώ)

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 764 ευρώ

Ασφαλιστικές Εισφορές: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ χ 26,95%= 764 χ 26,95%= 205,898 ευρώ

 

Χρόνος Ασφάλισης

Στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημέρας ή ημερών απασχόλησης και μέχρι έναν πλήρη μήνα, ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που καθορίζονται στη σύμβαση. Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως αυτός ισχύει.

 

 

Για παράδειγμα:

Ημέρες Ασφάλισης: ΚΑΘΑΡΉ ΑΞΙΑ / ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ= ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ χ 25 μερες

764/586,08= 1,304 χ 25 ημέρες = 32 ημέρες ασφάλισης

 

Παράλληλη Απασχόληση

 

Σε περίπτωση που προκύπτει παράλληλη απασχόληση ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016.

Στο άρθρο 36 τονίζεται ότι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της πρώτης αναληφθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες δεν εφαρμόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.

Επίσης, οι  ασφαλισμένοι, που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δραστηριότητες, καταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.:

  1. Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών
  2. Ασφαλιστική εισφορά για το εισόδημα, εφόσον υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39.

 

Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικού για το οποίο έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία. Επιπλέον, δεν αφορά περιπτώσεις προσώπων για τα οποία, με βάση τα πραγματικά περιστατικά αποδεικνύεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας.

FacebookMore...